“ติดเธอไม่ไหว ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม…” “มูเตลู oh wa ah ah ah ah ah ah มูเตลู…” “Oh boy you…